Εισαγωγή (1/2): Γνωριμία με το ML και την ml5.js

Σκοπός αυτού του tutorial είναι να γνωρίσετε τις βασικες λειτουργίες της ml5.js και της p5.js και να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του machine learning με τα εργαλεία που παρέχει η ml5.js. Για να ακολουθήσετε αυτό το tutorial θα πρέπει να έχετε βασικές γνώσεις προγραμματισμού, βασικες γνώσεις των νευρωνικών δικτύων (nn=neural network) καθώς και μια μικρή ιδέα γύρω από την javascript

Η ml5.js είναι μια javascript βιβλιοθήκη της οποίας ο σκοπός είναι να κάνει το machine learning πιο προσιτό σε ένα ευρύτερο κοινό από καλλιτέχνες, creative coders και μαθητές.

Η βιβλιοθήκη παρέχει πρόσβαση σε αλγόριθμους και μοντέλα (models) machine learning μέσα από τον browser σας και είναι χτισμένη πάνω στη δημοφιλέστατη javascript βιβλιοθήκη για machine learning της google, την TensorFlow.js

Η tensorflow από μόνη της είναι αρκετά δύσκολη στην κατανόηση της για τους αρχάριους του machine learning και εδώ έρχεται η ml5.js η οποία καταφέρνει να απλοποιήσει τη διαδικασία.

Η ml5.js παρέχει πολλά δείγματα κώδικα, tutorials και δείγματα από data sets με έμφαση στο ethical computing.

Τέλος η ml5.js είναι πολύ επηρεασμένη από την Processing και την p5.js , οπότε αυτός είναι ο ένας λόγος για τον οποίο θα εξερευνήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε την τελευταία.

Ο άλλος λόγος που θα χρησιμοποιήσουμε την Processing είναι επειδή θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στο interactivity και στον σχεδιασμό επάνω στο canvas του dom.