Αρχείο Κατηγορίας: Εισαγωγή στην ml5.js

Calssification και regression με machine learning και με την χρήση της ml5.js και p5.js. Η δύναμη του machine learning στον browser σας.