Εισαγωγή στην ml5.js

Σειρά μαθημάτων για την δημοφιλή βιβλιοθήκη machine learning για javascript. Όλη η μαγεία του machine learning στον browser σας!

Δείτε εδώ

Εμπευσμένο από

The Coding Train

Machine learning, γενετικοι αλγόριθμοι, creative coding και πολλά άλλα με τη χρήση της javascript και της processing

Youtube channelWebsite

Siraj Raval

Εκπαίδευση σχετικά με το machine learning.

Youtube channel